ให้ชีวิตใหม่ได้สวยงาม...อีกครั้ง
ครั้งแรกกับการบริจาคอวัยวะที่สวยงามที่สุด
ในรูปแบบภาพยนตร์โฆษณา Interactive
ที่คุณสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยให้กลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้ง


ปัจจุบันมีผู้ป่วย
ที่รอการปลูกถ่ายอวัยวะ 5,735 ราย
แต่ได้รับการบริจาคอวัยวะ
จากผู้ป่วยสมองตายเพียง 315 ราย
แสดงความจำนง
บริจาคอวัยวะ
สมทบทุนกระบวนการ
ปลูกถ่ายอวัยวะ
ผ่านแอปพลิเคชัน
ทรูมันนี่ วอลเล็ท
สมทบทุนกระบวนการ
ปลูกถ่ายอวัยวะ
พิมพ์ 10 เพื่อบริจาค 10 บาท
พิมพ์ 100 เพื่อบริจาค 100 บาท
ส่งไป SMS มาที่ 91255
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
ติดต่อแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
โทร 1666 หรือ 0 2256 4045-6
โทรสาร 0 2255 7968
ตลอด 24 ชั่วโมง
www.organdonate.in.th
* ข้อมูลจากศูนย์บริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ปี 2563


ปัจจุบันมีผู้ป่วยที่
รอการปลูกถ่ายดวงตา 15,343 ราย
แต่ได้รับการผ่าตัด
เปลี่ยนกระจกตาเพียง 816 ราย
แสดงความจำนง
บริจาคดวงตา
สมทบทุนกระบวนการ
ปลูกถ่ายดวงตา
ผ่านแอปพลิเคชัน
ทรูมันนี่ วอลเล็ท
สมทบทุนกระบวนการ
ปลูกถ่ายดวงตา
พิมพ์ 10 เพื่อบริจาค 10 บาท
พิมพ์ 100 เพื่อบริจาค 100 บาท
ส่งไป SMS มาที่ 91255
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
โทรบริจาคดวงตาแทนญาติที่เสียชีวิตให้สภากาชาดไทย แจ้งศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทยทันทีที่ผู้แสดงความจำนงเสียชีวิต
ที่หมายเลข 081-836-4927
ตลอด 24 ชั่วโมง
www.eyebankthai.com
* ข้อมูลจากศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย ปี 2563


โครงการที่เชื่อในความสำคัญของการให้ เพราะ "ความรักที่ให้ได้ไม่สิ้นสุด คือ การให้ชีวิตใหม่กับเพื่อนมนุษย์" ด้วยการบริจาคอวัยวะ และดวงตา โดยโครงการ Let them see love เป็นความร่วมมือกันระหว่าง เครือเจริญโภคภัณฑ์ ทรู คอร์ปอเรชั่น ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ และศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย

ดูกิจกรรมที่ผ่านมาของเรา